Biografia Părintelui Pătuleanu

MEMORIU DE ACTIVITATE
1990-2011

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin PĂTULEANU
tel.       0721242145
            0769223032

Data naşterii:               04 martie 1962
Locul naşterii:             localitatea Nicolae Bălcescu
Starea civilă:               Căsătorit
Pregătirea şcolară:      1969-1977         Şcoala Generală / N. Bălcescu
                                    1977-1979       „Liceul de Ştiinţe Naturale“ / Vînju-Mare
                                    1979-1984        Seminarul Teologic din Craiova şi Caransebeş
Stagiul militar:            1984-1985


Studii superioare:       1985-1989         Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti
                                   1990-1994         Doctorand la Facultatea de Teologie din Bucureşti
Indrumător:                                           Prof. Dr. Viorel Ioniţă


Studii in Germania:   1994-1998        Bursier al Bisericii Evanghelice din Germania
                                   1994-1995       Curs de limba germană în Halle şi Erlangen
                                   1995-1998       Cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie Evanghelică
                                                            din Halle
Teza de doctorat susţinută la Universitatea Martin Luther din Halle (Germania), Facultatea de Teologie Evanghelică, la data de 27 aprilie 1999, cu calificativul „magna cum laude“, intitulată: Die Begegnung zwischen der rumänischen Orthodoxie mit dem Protestantismus im 16.-20. Jahrhundert unter besonderer Berüksichtigung des bilateralen theologischen Dialogs zwischen der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland (1979-1998)“, sub îndrumarea:
Prof. Dr. Hermann Goltz din partea Bisericii Evanghelice din Germania
Prof. Dr. Viorel Ioniţă din partea Bisericii Ortodoxe Române      

Situaţia canonică:     1990    Hirotonit întru preot pe seama „Parohiei Valea-Anilor“, Eparhia  Craiovei
                                    1993    Numit preot la „Parohia Postelnicu-Fir“, Craiova
                                    1999    Transferat la Parohia Mihai Bravu din Bucureşti
 2005   Transferat la Parodia Udricani.

I. Activitatea pastoral-misionară și administrativă la Parohia Udricani (2005-2011)

-2005 Preluarea Așezămintelor Udricani – la cerere – pentru salvarea acestora.
-2006-2008 Consolidarea și restaurarea Bisericii Sf. Nicolae Udricani, monument istoric (proiect finalizat investiție de aprox. 3 milioane RON).
-2005-2008 Restaurarea picturii murale (proiect finalizat-investiție de aprox. 1 milion RON).
-2007-2009 Executare catapeteasmă și mobilier (sculptură în lemn de stejat stil brâncovenesc – investiție de aprox. 800 mii  RON).
-Recuperarea așezămintelor preluate abuziv de stat.
-Recuperarea în instanță a două apartamente vândute (al treilea urmează a fi câștigat în aprilie 2011).
-Executarea Studiului de fezabilitate pentru ”Refacerea și extinderea Așezămintelor Udricani  (grădiniță, Școala Românească, Azilul de bătrâni, muzeu, stc.).
-Înființarea revistei parohiale ”Cuvânt Bun”.
-Pelerinaje la locurile sfinte.
-Activități socio-caritative la cămine de bătrâni și copii orfani, la Asociația Pro-Vita.
-Înființarea Atelierului de creație la Parohia Udricani, împreună cu profesori de la Liceul Nicolae           Tonitza.
-Interviuri și emisiuni la TV Trinitas, Radio Trinitas, Ziarul Lumina; colaborare cu alte televiziuni,  presa scrisă și audio.
-Din noiembrie 2008, în conformitate cu hotărârea Permanenței arhiepiscopiei Bucureștilor, a trebuit  să renunț la parohiat în favoarea învățămîntului teologic universitar, fiind profesor la Facultatea de  Teologie Ortodoxă din Craiova.


În martie 2005, subsemnatul Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu, am fost numit de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, la cerere, la Parohia Udricani cu scopul de a salva din ruină biserica monument istoric, datând din 1734, şi pentru a recupera “Aşezămintele Udricani” preluate abuziv de Stat in 1950 (1541 mp cu aşezămintele aferente).  Patriarhul a pus apostila de salvare a sfântului locaş pe cererea subsemnatului în 2004 şi abia peste un an am fost instalat la Parohia Udricani.

Încă din anul 1998 se începuse un fel de restaurare, dar fără proiect, care a făcut mai mult rău bisericii; biserica a fost placată cu plase de metal şi tencuită cu ciment, acoperişul fusese „reparat”, dar curgea apa în biserică, igrasia urcase până la 3 metri, picturile se afumaseră total şi se degradaseră de neimaginat, biserica devenise un bazar, împiestriţată cu şergare şi covoare, pânze etc. pentru a acoperi nenorocirea (vezi galeria foto pe site-ul: www.udricani.ro)

Cea mai importantă lucrare era salvarea sfântului lăcaş. Încă din iunie 2005 s-a început cu d-na arhitect Constanţa Carp  proiectul de consolidare şi restaurare. Tot în 2005 a început proiectul de restaurare a picturilor murale. În data de 7 decembrie de Sfânta Filofteia pictorii urcau pe schele. Restaurarea a fost dificilă. Având în vedere că pridvorul, care fusese închis pe la 1802, a fost acum deschis, a trebuit să extragem fresce care vor fi plantate, sperăm, în muzeul pe care intenţionăm a-l înfiinţa. S-au redeschis două ferestre ce fuseseră şi ele zidite şi au fost reclădiţi stâlpi de susţinere din interior, ce se fisurară la cutremurul din 1802, iar mai apoi demolaţi, pe care a trebuit să intervenim cu pictură din nou.  Mobilierul şi catapeteasma, refăcute în grabă după marele incendiu din anul 1847, nu se mai integrau aspectului bisericii de după restaurare, drept pentru care s-a impus executarea întregului mobilier şi a catapetesmei. Sculptorul Dumitru Gârea din Bacău a preluat această dificilă sarcină. Harul sculptorului şi dăruirea sa pot fi admirate în interiorul bisericii. De asemenea, după marele incendiu documentele scriu că până şi sfintele vase liturgice s-au topit. De aceea am refăcut împreună cu Prof. Bogdan Hojbotă de la Facultatea de Arte din Bucureşti candelabrele şi aplicele prin turnare în bronz după modelul candelabrelor donate de regele Carol I Bisericii Brezoianu, din Bucureşti, demolată în 1959 (întregul mobilier a fost donat Parohiei Mihai Bravu din Bucureşti, care tocmai fusese zidită).

Încă de la numirea mea la Udricani am început demersurile pentru recuperarea aşezămintelor. Din pământul Udricanilor, Primăria Generală a Municipiului Bucureşti concesionase pe 49 de ani Fundaţiei Lauder Reut 430 mp pentru 1000 Euro pe an. Pe acest loc fundaţia intenţiona să extindă şcoala evreiască. Timp de un an de zile a trebuit să lupt cu preşedinta fundaţiei pentru a o face să înţeleagă că nu voi renunţa la pămîntul bisericii, deşi au existat şi oameni care au încercat să mă forţeze să cedez în favoarea fundaţiei.

Între timp am reuşit să obţin actul de retrocedare a 1542 mp cu aşezăminte, care însumează aproximativ 600 mp.

Din decembrie 2007 am început demersurile pentru refacerea „Aşezămintelor Udricani” sub conducerea d-nei arhitect Constanţa Carp şi a d-lui arhitect Victor Modoran. Am obţinut avizul favorabil din partea MCC pentru refacerea şi extinderea Aşezămintelor Udricani, precum şi Înaltabinecuvântare din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor. Aşezămintele Udricani au fost compuse odinioară din „Şcoala Românească de la Udricani”, „Şcoala de caligrafie” şi „Azilul Protopopul Teodor Economu”. La şcoala de la Udricani au învăţat personalităţi precum: Boierii Văcăreşti, Logofătul Greceanu, Paris Mumuleanu, Petre Nănescu, Anton Pann, Petre Ispirescu.

Dorinţa noastră este de a relua la Parohia Udricani activităţile educativ-formative şi socio-caritative. Din păcate nici aici nu este uşor. În interiorul aşezămintelor s-au aşezat, fără acte, câteva familii care nu vor să părăsească de bună voie aşezămintele. De asemenea, trei chilii ale aşezămintelor fuseseră vândute de SC TITAN Al SA către chiriaşi. Până acum, două au fost obţinute prin instanţă. Pentru cel de al treilea, ne judecăm în continuare.

Până acum am obţinut aprobarea de la MCC și Arhiepiscopia Bucureştilor. Primăria Generală a Municipiului București a aprobat eliberarea Certificatului de Urbanism și urmează Autorizația de demolare și construire.

Începând din anul 2005 luna martie ziua 20 până în 2009 s-au executat următoarele lucrări:
 1. Întocmirea proiectului de către arhitect Constanţa Carp-printre cei mai buni restauratori din România la data aceasta (realizarea proiectului a durat din iunie 2005 până în iunie 2006)
 2. Între octombrie 2006-august 2009 s-au executat următoarele lucrări: a) foraje,  introducere tiranţi, injectări cu beton, s-au realizat centruri de beton la mijlocul bisericii şi pe cornişe; s-au demolat cele două turle şi au fost refăcute pe structură uşoară din lemn ignifugat şi tratat, s-au consolidat şi înălţat cele două baze pătrate ale turlelor; s-au executat tencuieli din var gras şi nisip; s-au refăcut stâlpii şi arcele din interiorul bisericii demolate după marele cutremur din 1802; s-au redeschis ferestrele din biserică, care fuseseră închise; s-a redeschis pridvorul, închis după 1802; s-a refăcut pardoseala cu piatră; s-a înălţat altarul cu încă o treaptă; s-au refăcut treptele şi întărit pereţii scării interioare, ce duce la turnul clopotniţă, refăcut. S-a coborât nivelul de călcare din exteriorul bisericii cu 50 cm şi s-au executat rigole de scurgere a apelor pluviale; s-a executat un pavaj împrejurul bisericii din piatră de râu; s-a executat o scară cu trei trepte la intrarea în biserică; s-au făcut săpături arheologice în exteriorul şi în interiorul bisericii pe toată suprafaţa. În dreptul catapetesmei s-au refăcut zidurile, tăiate odinioară pentru a face loc catapetesmei aduse dintr-o altă biserică, care altfel nu ar mai fi avut loc pe vechiul amplasamant; s-au executat trei noi trafoare din piatră la ferestrele de sus, unul a fost restaurat; s-a acoperit biserica şi turlele cu tablă din cupru; crucile de pe acoperiş au fost executate de D-l Prof. Univ. Dr. Bogdan Hojbotă din bronz şi alamă; s-au restaurat toate sfintele vase şi candelele existente şi s-au executat trei cruci noi din argint; s-au confecţionat două cununii din argint; uşa de la intrare sculptată de d-l Gârea Dumitru în lemn de stejar.;
 3. Lucrări de restaurare şi conservare a picturilor murale executate de pictorul restaurator Romeo Andronic; s-au prevalat frescele cu sfinţii, acolo unde am desfăcut ferestrele şi pridvorul; s-a executat pictură din nou pe turle şi pe zidul nou din interior.
 4. Mobilierul şi catapeteasma fiind atacate de carii şi distruse de vreme, au fost înlocuite cu altele noi, cu aprobarea Comisiei de componente artistice a  MCC și a Arhiepiscopiei Bucureștilor.
 5. Încălzirea s-a făcut prin pardoseală.
 6. Instalaţie paratrăznet.
 7. Iluminat; materialele suportate de D-l Rădanţă, manopera fiind plătită din fondurile parohiale.
 8. Restaurare piatră la ancadramentele ferestrelor şi executarea altora din nou.
 9. Înlocuirea ferestrelor cu unele noi din lemn de stejar; refacerea grilajelor din fier forjat
 10. S-au executat două candelabre noi, din bronz turnat, de către artistul plastic Bogdan Hojbotă.
 11. Execuţie gard şi porţi din fier forjat.
 12. Au fost restaurate toate icoanele din Biserica, atacate de carii, cu depuneri masive de impurităţi, degradate şi deteriorate.

II.  Activitatea pastoral-misionară și administrativă la Parohia Mihai Bravu din București, Protoieria III Capitală (1999-2005)

În anul 1999 luna iulie ziua 15 am fost numit, după revenirea mea de la studii din Germania, preot la parohia Mihai Bravu din București, Protoieria III Capitală, cu hramurile Sf.  Parascheva, Sf. Fanurie şi Sfânta Treime. Fusesem numit cu intenţia de prelua parohiatul şi de a restaura sfântul locaş care arăta, după expresia unui consilier de la Arhiepiscopia Bucureștilor, ”ca o sorcovă neagră”. Abia în anul 2001, luna martie am preluat parohiatul. În 4 ani am reuşit restaurarea bisericii și am înființat ”Centrul de zi Sfântul Fanurie”, dotat cu bibliotecă și computere, deşi la venirea mea în parohie am constatat că nu mai erau bani nici de salarii.

În data de 5 martie 2001 pictorii urcau pe schele, iar pe 16 septembrie 2001 patriarhul Teoctist sfinţea biserica.

Între 2001 şi 2005 cât am fost paroh la Parohia Mihai Bravu am efectuat următoarele lucrări:
-restaurare pictură
-restaurare catapeteasmă şi mobilier
-restaurare icoane de patrimoniu
-descoperirea icoanei Sf. Nicolae, sfârşit de secol 17, sub icoana Maicii Domnului cu pruncul, secol XIX, pictată în ulei pe suport din piele.
-restaurare biserică exterior
-refacere gard
-refacere parc
-refacere acoperiş
-cumpărat două rânduri de covoare
-staţie modernă de sonorizare
-reamenajare şi mansardare pod
-înfiinţare Centru de zi Sfântul Fanurie
-amenajare bibliotecă
-procurare mobilier pentru copiii mici
-procurare computere
-instalare aer condiţionat în biserică
-instalaţie de alarmă pentru securizarea bisericii
-subzidire beci
-reamenajare beci
-reamenajare scări
-reamenajare trotuare şi curte interioară cu pavele
-trei rânduri de acoperăminte în Sf. Altar
-refacere instalaţii electrice în biserică şi în exterior
-pelerinaje
-concerte de colinde
-activităţi socio-caritative la cămine de bătrâni, Valea Plopului, etc.
-înfiinţarea cercului misionar-pastoral pentru credincioşi
-organizarea de meditaţii gratuite pentru copii proveniţi din familii defavorizate
-înlocuirea caloriferelor vechi cu unele noi din oţel şi teavă din cupru
-înființare post cântăreț bisericesc
-înființare două posturi îngrijitorIII. Activitatea didactică și științifică

1. Activitate didactică:          1992   Asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova;
 1996   Lector titular la aceeaşi Facultate, disciplina: Istorie Bisericească Universală.
2004   Conferenţiar la Facultatea de Teologie din Craiova.
2007   Profesor la Facultatea de Teologie din Craiova, disciplina Istoria Bisericeasca Universala.
2. Activitate extradidactică:

1.         2000-2004 prodecan al Facultăţii de Teologie din Craiova
2.         Din 2000 delegat al Bisericii Ortodoxe Române în comisia pentru dialogul teologic bilateral cu Biserica Evanghelică din Germania.
3.         Din 2002 Preşedinte al „Fundaţiei Sfânta Maria“, Bucureşti.
4.         Membru în comitetul de redacţie al Revistei „Anale Facultatea de Teologie din Craiova“.
5.         Membru în comitetul de redacţie al revistei „Tezaur Românesc“ apare la Dr. Tr. Severin.
6.         Membru în colectivul de redacţie al Mitropoliei Olteniei din 2002
7.         Referent în cadrul Colegiului redacţional al “Almanahului Bisericesc”, editat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.
8.         Presedinte al “Asociatiei Prietenii Asezamintelor Udricani”
9.         Din 2004-2011 Șef de Catedra/ Facultatea de Teologie din Craiova.

3. Contracte de cercetare:

1.         În perioada octombrie-decembrie 2001 am obţinut un contract de cercetare postdoctorat în Cadrul programului „Fritz-Tyssen Stipendien“ de pe lângă Arhiva„Franckeschen Stiftungen“ din Halle/Germania.
2.         În 2004-2005 contract de cercetare în Germania cu Deutscher Akademischer Austausch Dienst.

Activitate stiinţifică:

A.    Cărţi publicate:

1.     Die Begegnung zwischen der rumänischen Orthodoxie mit dem Protestantismus im 16.-20. Jahrhundert unter besonderer Berüksichtigung des bilateralen theologischen Dialogs zwischen der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland (1979-1998)“, editura Kovac, Hamburg 2000, 472p.

2    Teologia Ecumenică. Istoria şi evaluarea dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania cu publicarea comunicatelor finale, editura Mitroplia Olteniei Craiova, 2003 (260p)


3    Documente istorice. Pietismul şi relaţiile cu Ţările Române, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova 2003,252p.

4    Viorel Ioniţă, Constantin Pătuleanu, Constantin Brâncoveanu şi relaţiile sale cu Europa veacului al XVIII-lea, editura Mitropolia Olteniei 2006, 188p.

5    Mişcarea hernnhutiană şi legăturile cu Ţările Române. Documente istorice inedite II, Editura Universitaria, Craiova 2007, 212p.

6     Istoria ecumenismului in România. Curs pentru studenţi.

    B.    Studii publicate in volume colective:

 1. Mitropolitul Nestor Vornicescu si Miscarea ecumenica, volum omagial, ed. Mitropolia Olteniei 2007.
 2. Pervertirea chipului lui Dumnezeu sau apocalipsa inainte de vreme, volum omagial “Groapa de Gunoi”, ed. Galeria  posibila, Bucuresti 2007.
 3. Sensul vietii – Viata in Hristos, in: Cum sa traim mai mult si mai bine, ed. Academiei Romane, Bucuresti 2008.
 4. Pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu – Relaţiile cu Biserica Luterană, în vol. Autocefalie și Comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog şi cooperare externă, în perioada 1885-2010, Bucurtești 2010.
 5. Intruniri panortodoxe în secolul al XX-lea, în vol: Teologia Ortodoxă Astăzi, în curs de publicare.
 6. Die Orthodoxe Kirche und die Okumenische Bewegung, în curs de apariție.

    C.   Studii publicate:

    1.    Sinodul de la Iaşi în istoriografia românească şi străină la aniversarea împlinirii a 350 de ani,      în: „Mitropolia Moldovei şi Bucovinei“ 2/1992, p. 112-134. 


    2.   Situaţia Patriarhiei Ecumenice de la Patriarhul Athenagoras până astăzi, în: „Mitropolia                 Olteniei“ (MO) 44/1992, p. 34-47.
  
    3.   Viaţa bisericească din Bucovina de la războiul de reîntregire până la ocuparea ei de Imperiul rus (1918-1940), în: „MO“ 45/1993, p. 125-140.
    4.   Conciliul tridentin şi ecoul lui în Biserica Ortodoxă, în: „MO“ 47/1995, p. 52-65.
    5.    Conferinţa panortodoxă de la Constantinopol din 1923. Problema calendarului, în: „MO“ 46/1994, p. 80-88.
    6.    Viaţa şi personalitatea bizantinologului Alexandru Elian, în: Mitropolia Olteniei 1-6/1998, p. 170-181.
    7.    Raportul dintre Biserică şi Stat în timpul patriarhului Fotie, în: Analele Facultăţii de Teologie  Ortodoxă din Craiova, nr. 4/1999, p. 3-19.
    8.    Învăţământul teologic în primele trei secole,în: BOR, nr. 7-12/2002, p..
    9.    Şcoala catehetică din Alexandria, în:  „Analele Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova“, nr. 5/1998, p. 64-77.
   10. Personalitatea şi activitatea Patriarhului Justinian (1948-1977). Omul providenţial trimis de                 Dumnezeu Bisericii sale. La 50 de ani de la întronizare (1948 - iunie - 1998), în: BOR 1-6/1998.
   11.  Dialogul teologic bilateral dintre Biserica Evanghelică din Germania (EKD) şi Biserica                   Ortodoxă Română (Goslar VIII), în: „BOR“ 7-12/1998, p. 145-153.
   12. Clerul ortodox şi responsabilitatea moral-politică a laicilor în societate, în: MO 1-2/2001, p. 78-         90.
   13. Schisma bulgară şi contribuţia românească la ridicarea ei, în: “Analele Facultăţii de Teologie                 Ortodoxă din Craiova”, 6/2000, p. 45-54.
   14. Contribuţia românească la ridicarea schismei, în: Analele Facultăţii de Teologie Orotodxă din            Craiova, nr. 7/2001, p. 7-20.
   15. Hallscher Pietismus und dessen Beziehungen zu Rumänien im Zeitalter der Aufklärung, în:           Analele Facultăţii de Teologie din Craiova, nr. 7/2001, 34-50.
   16. Dimensiunea ecumenică a operei Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în:  Analele Facultăţii de Teologie          Ortodoxă din Craiova, nr. 10/2002, p. 158-168.
   17. Privire generală asupra dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica           Evanghelică din Germania (Goslar I), în: MO 1-4/2002, p. 102-121.
   18. Tainele Bisericii în Confessio Augustana şi în Mărturisirile de Credinţă Ortodoxă din secolele 16          şi 17, în: MO 5-8/2002 (Goslar II), p. 137-150.
   19. Pocăinţa şi Spovedania în viaţa Bisericilor noastre şi importanţa lor pentru înnoirea şi sfinţirea            creştinului (Goslar III), în: MO 9-12/2002.
   20. Mântuirea în Hristos şi vindecarea lumii (Goslar IV), în: MO 1-3/2003.
   21. Aspecte ale unor legături punctuale dintre pietiştii de la Halle şi Ţările Române în secolul                iluminismului, în: Almanah Bisericesc, 2002, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, p. 135-155.

   22. Începuturile Mişcării ecumenice în România, în: Analele Facultăţii de Teologie din Craiova, nr.           9/2002, p. 50-62.
   23. Îndreptarea şi îndumnezeirea omului prin Iisus Hristos (Goslar V), în: Analele Facultăţii de             Teologie din Craiova, nr. 9/2002, p.207-217.
   24. Botezul ca primire în noua alianţă şi ca chemare la lupta duhovnicească întru urmarea lui Hristos         (sinergia) (Goslar VI), în: Almanah bisericesc, 2003, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, p. 59-69.
   25. „Comuniunea Sfinţilor – chemarea Bisericilor noastre şi împlinirea ei într-o lume seculariztă“,în:          Almanah bisericesc, 2003, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, p. 210-220.
  26. Biserica şi responsabilitatea ei politico-socială astăzi. Aspecte biblic-hermeneutice, istorico-           bisericeşti şi eclesiologice (Goslar IX), în: MO 1-3/2003, p. 114-123.
  27. A X-a întrunire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania         (Cluj-Napoca, 14-20 noiembrie 2002) (Gosalr X), în: BOR nr. 9-12/2002, p.21-35.
  28. Un document inedit. Călătorul John Jackson prin Ţările Române in anul 1797, în: Analele                     Facultăţii de Teologie din Craiova, nr. 11/2003, p..
  29. Evoluţia diversităţii istorice a Bisericilor, în: BOR 7-12/2002
  30. Actualitatea Sfinţilor Trei Ierarhi pentru mileniul III şi secolul XXI, în: Analele facultăţii de           Teologie din Craiova, nr. 7/2001, p. 140-148.
  31. Die Reformatoren und ihre Beziehungen zu den Orthodoxen in den rumänischen Länder im 16.         Jahrhundert, în: Analele facultăţi de Teologie din Craiova, nr. 9/2002, 25-42.
  32. Die Reformation in der Walachei und in der Moldau, în: Analele Facultăţi de Teologie din                  Craiova, 10/2003, p. 14-51.
  33. Die historische Entwicklung der Kirchenvielfalt, in: Dokumentation, nr. 20, Frankfurt am Main         2003, p. 36-45.
  34. Die historische  Entwicklung der Kirchenvielfalt, în: Beiheft zur Okumenischen Rundschau nr.          75, editat de Dagmar Heller şi Rolf Koppe, Frankfurt am Main, 2005, p. 209-226.
  35. Un dokument inedit. Din corespondenţa pastorului Peter Clos (Braşov) cu Gotthilf August                  Francke(Halle), în: Alalele Universităţii din Craiova, nr. 11/2003, p. 19-27.
  36. Aspecte ale Filantropiei creştine contemporane, în rev. Studii, editată de Mitropolia Olteniei şi             Centrul pentru Studii de Teologie Aplicată, 3/2005, p. 118-130.
  37. Din corespondenţa Pastorului Peter Clos din Braşov cu Gotthilf August Francke din Halle              (Germania), inedit, în: Anale Universităţii din Craiova, seria Teologie, nr. 13/2005, p. 4-11.

  38. Mişcarea hernnhutiană şi relaţiile cu Ţările Române, în: Almanah Bisericesc 2004, editat de            Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, p. 92-99.
  39. Un document inedit – Ţările Române în Jurnalul englezului John Jackson (1797), în Analele                Universităţii din Craiova, seria Teologie, nr. 12/2004  p. 55-66.
  41. A IX- a Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor (14-26 februarie 2006 Porto                                 Alegre/Brazilia, în: Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2006, p. 152-157.
  42. Importanţa unei ermineutici biblice comune în cadrul dialogurilor ecumenice, în: Studii                         Teologice, nr. 2/2006, p. 24-36.
  43. Un document inedit. Din corespondenţa pastorului Peter Clos din Braşov cu Gotthilf August              Francke din Halle/Germania, în: Analele Universităţii din Craiova, 13/2005, p. 4-11.
  44. Așezăminte sociale bucureștene înființate prin contribuția Bisericii, în: Mitropolia Olteniei, 1-        4/2008, p. 39-59.
  45. Cea de a XII-a întânire în cadrul dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi    Biserica Evanghelică din Germania, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 11-15 martie 2010, în: BOR /2010.

   D.   Articole:

  1.  Naşterea şi renaşterea sub semnul colindelor de Crăciun, în: revista „Cuget“, nr. 41/1993.
  2.  Marea trecere - prin jertfă către Inviere - Sfintele Paşti, în: „Cuget“, nr. 44/1994.
  3.  De la Aula  către Biserică, în: „Cuget“ nr. 45/1994.
  4.  Dimensiunea ecumenică a operei Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, în: Tezaur Românesc, nr. 1,               octombrie-decembrie, Drobeta Turnu Severin, 2000, p. 3.
  5. Viziunea ecumenică a Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, în: Tezaur Românesc, nr. 1 (2), ianuarie-       martie/2001, Drobeta Turnu Severin, 2001, p. 5-7.
  5.  Sobornicitatea deschisă, paradigma unităţii creştine, în: Tezaur Românesc, nr. 2 (3), aprilie-iunie,  Drobeta Turnu Severin, 2001, p. 4-6.
  6.  Un nou centru educaţional în Bucureşti, în: Vestitorul Orotodoxiei, din 15 noiembrie 2004, p.5.
  7.  Postul recreează sensul originar al lumii, Lumina de Duminică, din 13 martie 2011.

  E.    Participări la Conferinţe şi Întruniri:
  
  1.  În anul 1993 am susţinut, în cadrului ciclului de conferinţe ale „ASCOR“ din Craiova, referatul cu tema: „Starea lumii păgâne la apariţia creştinismului şi starea lumii creştine astăzi“.
  2.  În iunie 1994 am participat la Conferinţa preoţească a Protopopiatului I Craiova cu referatul: „Familia creştină în societatea contemporană“.
  3.  Între10-13 iunie 1995 am participat la seminarul cu tema „Crucea - drumul împăcării împotriva violenţei“ (Halle/Germania)
  4.  Între 14-18 iunie 1995 am participat la Congresul Bisericii Evanghelice din Germania, care s-a desfăşurat in oraşul Hamburg.
  5.  Între 15-22 iulie 1995 am participat la o călătorie de studii la Centrul Ecumenic din Geneva.
  6.  Între 27. nov. şi 3. dec. 1995 (Selbitz/Germania) am participat la al 7-lea dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania  
  7.   Între 23-29 iunie 1997 am participat la a doua „Adunare Ecumenică Europeană“ (Graz/Austria).
  8.  În sept. 1997 am participat la al 31-lea Seminar Ecumenic International (Straßburg/Franţa).
  9.  În mai 1998 am participat la Seminarul „Bisericile în Dialog“ (Münster/Germania), organizat de „Conferinţa Bisericilor Europene“.
 10. Între 21-26 sept. 1998 am participat la Seminarul “Familia creştină în societatea modernă secularizată“ unde am susţinut referatul „Familia creştină într-o lume secularizată şi ancorarea ei in viaţa liturgică“ (Leipzig/Germania).
 11. Între 9-14 martie 1999 am participat la a doua rundă a Seminarului „Bisericile în Dialog“ (Bucureşti), organizat de „Conferinţa Bisericilor Europene“.
 12.  Între 16-23 august 1999 am participat la seminarul „Educaţia ecumenică în şcolile teologice“ (Durău/România) organizat de „Conferinţa Bisericilor Europene“(Geneva) în colaborare cu „Diakonisches Werk“ (Germania).
 13.  Între 27 septembrie şi 3 octombrie 1999 am participat la a VI-a întâlnire de dialog teologic între tinerii teologi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii evanghelice din Germania, care a avut loc la Arad. Cu această ocazie am susţinut referatul cu tema: „Die Versöhnung im Neuen Testament und ihre Relevanz für die heutige Zeit“ (Reconcilierea în Noul Testament şi relevanţa ei în contextul actual).
 14.   Între 7-14 oct. 2000 am participat la a 9-a întâlnire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania care a avut loc la Herrnhut/Germania.
 15.   În data de 7 decembrie 2000 am participat la “Simpozionul Dumitru Stăniloae” organizat de Facultatea de Teologie din Craiova cu referatul: “Viziunea ecumenică a Pr. Prof. Dumitru Stăniloae”.
 16.   Între 14-20 noiembrie 2002 am participat la cea de-a 10 întâlnire de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Cluj-Napoca), unde am susţinut referatul Evoluţia istorică a diversităţii Bisericilor (împreună cu Pr. Prof. Dr. N. Chifăr).
 17.   Între 03-04 februarie 2003 am participat la Braşov la Seminarul “Charta Ecumenica şi Bisericile din România” (ca reprezentat al Mitropoliei Olteniei).
 18.   Între 9-14 septembrie 2003 am participat ca delegat al Facultăţii de Teologie din Craiova la primul Congres naţional al Facultăţilor de Teologie din România, Mănăstirea Durău.
 19.   Între 2-6 iunie 2005 am participat la Simpozionul cu tema „Filantropia creştină astăzi”, care a avut loc la Craiova, unde am susţinut referatul „Istoria filantropiei creştine între istorie şi realitate”
 20.   Între 28 august şi 1 septembrie 2005 am participat la cel de al doilea Congres al Pietismului care a avut loc în oraşul Halle/Germania, unde am susţinut referatul Die sozial Politik von Constantin Brâncoveanu(1688-1714). Die Franckesche Stiftungen als Model für Brâncoveanus Stiftungen in der Walachei?”
 21.   Între 25-29 septembrie 2005 am participat la a cel de al doilea Congres al Facutăţilor de Teologie din România, care a avut loc la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.
 22.   În data de 19.10.2005 am participat la Simpozionul „Biblia –fundamentul unităţii creştine”, cu tema „Importanţa unei ermeneutici biblice comune în cadrul dialogurilor ecumenice”(Craiova)
 23.   În data de 5 mai 2003 am participat la cel de–al doilea seminar de cercetare „Die Alte Welt wächst zusammen- Kulturtransfer zwischen Halle und Ost-europa im 18.Jahrhundert cu referatul „Der Pietismus und seine punktuelle Beziehungen zu den rumänischen Ländern” (Halle/Germania)
 24.   Între 1 şi 7 aprilie 2006 am participat la cea de-a XI-a întâlnire de dialog bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, care a avut loc în Eisenach/Germania.
 25.  Între 14 şi 23 februarie 2006 am participat la cea de-a IX- Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor ca delegat oficial al Bisericii Ortodoxe Române, care a avut loc în Brazilia/Porto Alegre.
 26.   În data de 11 noiembrie 2006 am participat la simpozionul „Gândirea Socială a Bisericii” – preliminarii pentru un concept ortodox”(Craiova). 
 27.   În perioada 04-09 septembrie 2007 am participat ca delegat al Mitropoliei Olteniei la cea de-a Treia Adunare Ecumenică Europeană.
 28.   În perioada 29-februarie – 2 martie am participat la simpozionul internaţional organizat la Alba –Iulia cu Tema „Sensul vieţii, al suferinţei şi al morţii”.
 29.   Între 10-13 noiembrie 2008 am participat la cel de al III-lea Congres al Facultăților de Teologie din Romnia, Tismana.
 30.   În data de 04-05 martie 2008 am participat la simpozionul „Asistenţa bolnavului muribund” organizat de Patriarhia Română şi Fundaţia „Sfânta Irina”.
 31.   Între 11-15 martie 2009 am participat la cea de-a 12-a Întrunire de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania.
 32.   Între 9-11 octombrie 2009 am participat la Simpozionul național de istorie de la Tismana ”70 de ani de la înființarea Mitropoliei Olteniei” cu tema: Mitropolitul Nestor și participarea sa la Mișcarea Ecumenică”.
 33.   Între 22-24 iulie 2010 am fost coorganizator al primei ediții a cursurilor de vară de la Mănăstirea Tismana cu tema ”Reflecții asupra credinței și spiritualității ortodoxe”, unde am susținut prelegerea: Să ne cunoaștem istoria străbună.
 34.   Între 20-22 septembrie 2010 a participat la manifestările prilejuite de cea de-a treia ediţie a simpozionului, „Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate” , desfăşurate  în sala „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, cu tema : ”Conferințele panortodoxe și actualitatea lor”.
 35.   Între 27-28 septembrie 2010 am participat la cel de al IV-lea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, Palatul Patriarhiei.
 36.  În data de 14-15 octombrie 2010 am participat la simpozionul internațional ”Anul crezului ortodox și al autocefaliei” organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloae” din Iași cu tema: ”Problematica actuală a viitorului Sfînt și Mare Sinod”.
 37.   Între 5-7 iunie la Baia de Aramă am participat la simpozionul ” Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate”, cu tema ” Sfînta Taină a Botezului în dialogul Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Evanghelică din Germania”.Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu